SAL7361, Act: R°242.2 (502 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°242.2  
Act
Date: 1468-04-23

Transcription

2019-10-16 by myriam bols
Item de voirs(creven) raes van baussele en(de) sijn [wijf] in p(rese)ncia hebben gekint en(de)/
gelijt oppenbairlic dat de vors(creven) gorijs en(de) sijn wijf ende de vors(creven)/
weduwe van sinte guerix ende hue(r) dochter hen volcomelijc/
gecuelt hebben ende te vreden gestelt van zulken thien hollan(sche)/
gul(den) lijfpen(sien) als lodewijc wilen vanden meersberghe den vors(creven)/
gehuysschen in huweliker vorweerd(en) gelooft en(de) toegeseecht hadde/
alsoe instrumente dair af zijnde uutwijsen Scelden(de) vanden/
selve(n) thien hollan(sche) guld(en) en(de) al dat daer aen cleeft volcomelic/
quite de vors(creven) p(er)sone en(de) hue(r) goede en(de) erfgename(n) p(ro)mitt(entes)/
null(atenus) alloq(ui) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer