SAL7361, Act: R°68.1 (149 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°68.1  
Act
Date: 1467-10-03

Transcription

2019-07-19 by myriam bols
It(em) joh(ann)es op de(n) berch rintmeest(er) des edele(n) jonch(er) jacops greve te salme(n) he(re) te/
rotselair en(de) vorslair als geleit na den rechte d(er) stad va(n) lov(enen) tot alle(n) de(n)/
goeden beyde have en(de) erve des voirs(creven) jonch(er) jacops in p(rese)ncia heeft gekint en(de)/
gelijt gehave(n) te hebbe(n) en(de) ontfange(n) vande(n) edele(n) en(de) moegen(den) jonch(er) ja(n)ne greve/
te nassouwen tsare(n)bruggen hee(re) te heynsb(er)ge te leeuwe(n)berge te diest te sichen(en)/
(et)c(etera) en(de) dat bij handen mathijs vanden rode rintm(eeste)r des voirs(creven) jonch(e)r(e)n jans/
inden lande van diest de helicht va(n) cxli r(ijnse) g(ulden) i st(uver) vi mit(en) va(n) dien/
ii[c] r(ijnse) guld(en) en(de) lv(½) i st(uvers) vi mite(n) erflic die de voirs(creven) jonch(e)r jacop en(de)/
jouffr(ouwe) mag(rie)te roelants wed(uwe) joes wile(n) abs(oloens) jaerl(ijx) en(de) erfl(ijc) heffen(de) zijn/
op de goede chise en(de) pachte des voirs(creven) jonch(e)r jans bescr(even) in zeke(re)/
scep(enen) br(ieven) va(n) lov(enen) d(air) op gemaect te ii t(er)mijne(n) (et)c(etera) R(ecognoscens) sat(isfactum) de t(er)mi(n)o pasch(ali)/
p(ro)x(ime) p(re)t(er)it(o) cor(am) roelants lye(mingh)[en] oct(obris) t(er)cia
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer