SAL7361, Act: R°74.3-V°74.1 (164 of 503)
Search Act
previous | next
Act R°74.3-V°74.1  
Act
Date: 1467-10-17

Transcription

2019-07-23 by myriam bols
It(em) opden xvii[te(n)] dach octobr(is) v(er)volgen(de) dede de vors(creven) willem de nausnyde(re)/
zijnen eedt ten heiligen dat hem de voirs(creven) wilen jan de clerc belanc ende
//
sculdich es bleve(n) en(de) noch sculdich is opde(n) dach van hede(n) van/
wettig(er) scult de so(m)me van xxii rijders buyte(n) sijne(n) scepen(en) brieve(n)/
die hij aen tvors(creven) hoy meynde te verhalen jegen dwelc de vors(creven)/
vrancke dede alrehande allegacien die hem inden rechte niet/
en mochte(n) diene(n) Ende alsoe ter maniss(en) smeyers wart gewijst/
biden he(re)n scepen(en) van loeven(en) dat de vors(creven) willem sijns eedts/
vand(en) vors(creven) so(m)men wel volcomen was P(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scabinis dempt(is)/
col(en) ouderogge octobr(is) xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer