SAL7361, Act: R°76.3 (169 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°76.3  
Act
Date: 1467-10-30

Transcription

2019-07-22 by myriam bols
It(em) willem de weer oudecleercoepe(r) heeft gelooft oeden brabants/
geheete(n) smeets lii st(uvers) en(de) i ort te betale(n) van sondaige naistcomen(de)/
alle weke(n) i stuv(er) daer af tot dat de voirs(creven) geheel so(m)me volbetaelt/
sal wesen en(de) oft hij drie weken liet overgaen sond(er) betalen dat dan/
de selve so(m)me geheelic gevallen sal sijn In pleno (con)silio oct(obris) penult(ima)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer