SAL7361, Act: V°109.3-R°110.1 (239 of 503)
Search Act
previous | next
Act V°109.3-R°110.1  
Act
Date: 1467-12-29

Transcription

2019-08-05 by myriam bols
It(em) jan de rode [in p(rese)ncia heeft] als recht oir en(de) enich erfgename her giel(ijs) wilen de/
rode ca(n)nonicx d(er) kerke(n) va(n) s(in)te pet(er)s te loeven(en) [als hij leefde zij(n)s brueders] gekint en(de) gelijt voir he(m)/
zijn erve(n) en(de) nacomelinge(n) gielise de rode na(tur)lijc sone des voirs(creven) wile(n)/
he(re)n gielijs voir hem zijn erve(n) en(de) nacomelinge(n) dat de selve giel(ijs)/
na(tur)lijc mette(n) grote(n) huyse en(de) zij(n)re toebeh(oirten) dat de voirs(creven) wile(n) her/
gielijs zijns vaders plach te zijne gelege(n) inde cattestrate en(de)/
dat de(n) selve(n) giel(ijs) na(tur)lijc in huwelike vande(n) selve(n) zijne(n) vad(er) was/
gegeven Dat de selve gielijs na(tur)lic mette(n) selve(n) huyse sculdich is/
te hebben eene(n) wech va(n) uute(n) hove vand(en) voirs(creven) grote(n) huyse te/
gane recht uut inde cattestrate tussce(n) thuys dat de voirs(creven) h(er) giel(ijs)/
dair gecreech jege(n) ka(tli)[ne(n)] en(de) clarissie(n) van zantb(er)ge gesuste(re)n en(de) de/
goede meester gorts van boeslyntre van sulker wijdden van aende/
cattestrate tot aenden voirs(creven) hoff des voirs(creven) gielijs doergaens/
als den selven doirganc wijt was begrepen en(de) de voirs(creven) her
//
gielijs dien bynnen huys gebruycte eer hij der voirs(creven) gezuste(re)n/
huys gecreech Gelovende den selve(n) zijnen neve hier aff/
altijt genoech te doene p(ro)ut roel(ants) lyemi(n)ge(n) dec(embris) xxix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer