SAL7361, Act: V°112.1 (244 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°112.1  
Act
Date: 1468-01-02

Transcription

2019-08-03 by myriam bols
Item willem zwaufs ter eender zijden en(de) lijsbeth eveloge weduwe/
henricx wilen zwaufs ter ande(re) in p(rese)ncia hebben hen gesubmitteert/
vanden stote die zij underlingen hebben om der schout des voirs(creven)/
wilen henricx en(de) wilen beatris zwaufs moeder der voirs(creven) gebrued(eren)/
en(de) van allen ande(re)n sculden die zij deen metten ande(re)n tot desen dage/
toe mogen hebben uutstaende uutgescheiden van scepen(en) brieven inde/
eendrechtige uutsprake Te weten(e) de voirs(creven) willem in janne beecma(n)/
en(de) jasp(er) van overwynge ende de voirs(creven) lijsbeth in janne ouderogge/
en(de) jacope hozen die informacie en(de) getuygenisse in wedersijde/
aenhoe(re)n zullen bynnen xiiii nachten naestcomen(de) en(de) hue(r)/
uutsprake dair af doen bynnen xiiii nachten d(air) na ende/
hebben p(ar)tien in wedersijde overgegeven wes deen van hen oft/
dande(r) met eenen mans p(er)soen al wa(r)e die oic bastart getuygen/
can dat dat van weerden zijn sal Promitten(tes) ratu(m) en(de) oft/
p(ar)tien zegge(re) gebrake dat zij in die stat ande(re) zullen moghen/
nemen cor(am) lyemi(n)gen nethen(en) januarii ii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer