SAL7361, Act: V°17.1 (44 of 504)
Search Act
previous | next
Act V°17.1  
Act
Date: 1467-07-18

Transcription

2019-07-04 by myriam bols
Item de vors(creven) ghijsbrecht lobbe heeft gelooft den vors(creven) zijnen/
bruede(re)n zwageren en(de) suste(re)n zoe wes baten oft proffiten dat/
hij getogen heeft oft vormaels vortmeer trecken sal mogen/
vanden chijse en(de) eygen(en) goeden [die] ghisbrechts wilen huers oems/
wa(r)en eer de vors(creven) gescillen mynlic oft bij rechte geslicht/
zullen zijn dat hij die opleggen en(de) restitue(re)n sal den/
ghenen die(n) die bijder vors(creven) uutspraken oft bij rechte volgen/
zullen cor(am) eisdem
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer