SAL7361, Act: V°178.5-R°179.1 (372 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°178.5-R°179.1  
Act
Date: 1468-03-29

Transcription

2019-08-19 by myriam bols
Vanden gedinge dat geweest es voe(r) meye(r) ende scepen(en) va(n) loeven(en)/
tusschen katlijne(n) van luye wed(uwe) reyners wile(n) van honshem in deen/
zijde en(de) jasp(ar) van overwynge in dande(re) aenden welken de voirscr(even)/
katlijne beslagen hadde alsulke(n) pe(n)ninge als de selve jasp(ar) joesen/
busscop sculdich was voir vii r(ijnse) gulden(en) te xix stuv(er)s stuck myn/
xxxii stuv(er)s en(de) xx stuv(er)s voirden toemaet die de voirs(creven) katlijne d(air)op
//
gehaven heeft dair op de voirscr(even) katlijne hue(re)n behoirlijcken eedt dede/
inde banck voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loven(en) voirs(creven) Is gewijst met/
vonnesse ter manissen tsmeyers dat der voirs(creven) katlijnen naeden eedt/
die zij gedaen heeft hue(r) wettich schout volge(n) sal aende pe(n)ninghe/
voirs(creven) cor(am) o(m)nibus scabinis de(m)pt(o) lyemi(n)gen m(ar)cii xxix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer