SAL7361, Act: V°181.2 (380 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°181.2  
Act
Date: 1468-03-29

Transcription

2019-08-29 by myriam bols
Item sal den vors(creven) brief van c en(de) xxv r(ijnse) gul(den) bliven onder/
scepen(en) van loven(en) te dier meyningen oft zoe geboirde/
dat den selven ii p(er)sonen niet en volghden de voirscr(even)/
eyken opde welke zij d(er) vors(creven) vrouwen tott(er) vors(creven) so(m)men/
betaelt hebben in gereeden pe(n)ningen hondert en(de) xxv r(ijnse)/
gul(den) mits e(n)nich letsel oft hynder dat hen dair aen/
mocht geschien van wien dat wa(r)e dat zij dan de geheele/
vors(creven) so(m)me va(n) cc en(de) l r(ijnse) gul(den) aender vors(creven) vruwen en(de)/
hue(r) haeflike goede en(de) vliegen(de) erve verhalen sullen/
mogen Dwelc de selve vruwe also geconsenteert heeft/
behalve(n) oft zij e(n)nige eyken vand(en) vors(creven) gronde bynnen/
middelen tijde gecregen dat zij die d(er) vors(creven) vruwe(n) na/
advenant en(de) werde betalen sullen Welke eyken vors(creven)/
de voirs(creven) p(er)sone sullen moeten geruympt hebben van paesschen/
naestcomen(de) ov(er) een jair en(de) also dat de vors(creven) vruwen noch/
niemant and(er)s dair aen gheene schade en lijde cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer