SAL7361, Act: V°181.3-R°182.1 (381 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°181.3-R°182.1  
Act
Date: 1468-03-30

Transcription

2019-08-29 by myriam bols
Item vander questien die gheweest is voir den raide vand(er)/
stat tusschen henricke vanden berge brieder ter eender zijden/
en(de) henricke van dormale ter ande(re) welck henric vanden/
berghe den vors(creven) van dormale verghicht hadde voir/
thien rijd(er)s dair met hij begheerde vort te vae(re)n met rechte/
op dwelc de vors(creven) van dormale seide dat de selve vand(en) berge/
metter vors(creven) ghichtingen niet sculdich en wa(r)e vort te vae(re)n
//
aengesien dat die spruyten(de) quam vander hueringen van/
eender ca(m)me(n) te berthem gelegen also de selve vand(en) berghe/
genoech kynde gehuert te hebben tegen janne lesens/
hopende dair om dat hij na recht sculdich wa(r)e te/
volghen opden selven janne lesens en(de) niet op hem/
gemerct dat hij van sijne(n) tijde vand(er) voirs(creven) hueringen he(re)n/
osten de cok cock priester diet bewint der selver ca(m)men/
hadde volcomentlic betaelt hadde P(rese)nte(re)nde nochtan/
dat hij bereet ware te comen voir den vors(creven) he(re)n osten/
en(de) aldair claernesse van dien te doen Was get(er)mijneert/
dat zoe verre de vors(creven) vanden berghe uut ocsuyn der/
vors(creven) hueringen gelieft te volgen den vors(creven) janne lesens/
dat hij dat doen mach en(de) de vors(creven) ghichtinge sal/
bliven berusten(de) zond(er) d(air) mede te wercken Act(um) in pleno/
consilio m(ar)cii penult(ima)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer