SAL7361, Act: V°204.2-R°205.1 (426 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°204.2-R°205.1  
Act
Date: 1468-04-28

Transcription

2019-09-03 by myriam bols
Vander questien die voir den rade vander stat gehangen heeft tusschen/
joesen van oirbeke zone wilen jans van oirbeke die onlanx nad(er) stat recht/
beleit heeft de vroente jans laureys voirsters te loven(en) op willem(me)/
de gruyte(re) zone wilen willems indeen zijde en(de) den vors(creven) janne/
laureys in dande(re) aldair de vors(creven) joes meynde dat hem de voirs(creven)/
jan laureys opleggen zoude sijn wettich gebrec van sijnen scepen(en)/
brieve(n) die hij ov(er) den vors(creven) willem(me) gevonnist hadde spreken(de) van zeke(re)n/
so(m)men van pe(n)ningen vanden welcken de vors(creven) jan laureys hoopte de/
contrarie en(de) seide dat wair was dat hij den vors(creven) willem(me) in zijnd(er)/
hachten hadde gehadt en(de) uut versueke des voirs(creven) joes mair dat/
en was niet voirder dan tvoir verloop van vijf ja(r)en elcx jaars/
vijf rijd(er)s loopen(de) xxv rijd(er)s tsamen vanden D(air) af de vors(creven)/
joes hielt de contrarie en(de) meynde na dien dat hij den vors(creven)/
willem(me) hadde doen houden voir tgebrec van zijne(n) scepen(en) brieve(n)
//
die vele hoger gedroegen dat de vors(creven) jan laureys dair om/
gehouden zoude zijn hem van al te voldoene opte gelegenth(eit)/
van welker hachten de stat de poirters d(air) over staende heeft/
gehoert Dair op ten uutersten naden selven thoen bijd(er)/
stat hier op verhoert wert overdragen en(de) ge(er)mijneert dat/
de vors(creven) jan laureys den voirs(creven) joesen inde stat vanden voirs(creven)/
willem(me) de gruyte(re) te rechte innestaen sal voir meye(r) ende/
scepen(en) behalven hem alle defencien die den vors(creven) willem(me) hier/
inne te baten hadde mogen comen En(de) om recht hier af te vorde(re)n/
heeft willem cobbelgiers des voirs(creven) jans borge vand(er) vroenten/
geslaect zijnde gelooft tghewijsde te voldoene oft d(air) voir in hachte(n)/
te comen van welker borchtocht de vors(creven) jan laur(eys) gelooft heeft/
den vors(creven) willem(me) cobbelgiers tontheffen Actu(m) in pleno consilio ap(ri)lis/
xxviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer