SAL7361, Act: V°50.2 (104 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°50.2  
Act
Date: 1467-09-05

Transcription

2019-08-15 by myriam bols
Dit zijn de goede/
Item een stuc beemps houden(de) een boend(er) gelegen inde langebeempde opte lake/
neve(n) de goede claus pied(er)s Item een stuc beemps gelege(n) ond(er) den ekelberch tusschen/
den goeden d(er) cap(it)len va(n) arscot en(de) robberts de weve(re) Ite(m) een stuc wijngarts houd(ende)/
iii vierdel gelege(n) tarscot tussche(n) ka(tli)[ne(n)] scuypers en(de) claus va(n) boesschot Item een/
vleeschbanc staen(de) int vleeschuys tarscot neve(n) de doire d(air)men compt vand(er) stat/
huys Item huys en(de) hof gelegen tarscot opte merct tussche(n) den hert en(de) janne/
vande(n) speelhove Item de woeni(n)gen in huysen hoven wynnen(de) landen beempden/
eeuselen die reyne(r) daneels heeft en(de) houden(de) is te gheelrode gelegen
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer