SAL7361, Act: V°54.3 (114 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°54.3  
Act
Date: 1467-09-15

Transcription

2019-07-14 by myriam bols
It(em) lodewijck horeloze poirte(r) d(er) stad van loven(en) wonen(de) te loemel/
die op hede(n) hadde(n) doe(n) bescrive(n) de(n) schouth(eit) va(n) kempela(n)t zijne(n)/
stedhoud(er) en(de) wille(m) sanders die he(n)rick de molde(re) diene(r) des voirs(creven)/
lod(ewijcx) gehacht en(de) geva(n)gen hadden oft doe(n) vange(n) en(de) met rechte/
aengesproke(n) om dat de selve henrick met zijne(n) meest(er) ae(n)veert/
hadde seker hout ende hande daer aen geslage(n) dwelc onse/
poirte(r) seyde he(m) toebehoiren(de) aldair gheen vanden p(ar)tien come(n)/
de voirs(creven) schouth(eit) oft yema(n)t va(n) zijne(n) wig(en) [niet] come(n) en is heeft/
he(m) als de ghene die sijne(n) diene(r) in dese(n) beg(ert) te v(er)antw(er)de(n) te/
rechte gep(rese)nteert cor(am) scabinis in sca(m)pno sept(embris) xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer