SAL7361, Act: V°64.3 (141 of 503)
Search Act
previous | next
Act V°64.3  
Act
Date: 1467-09-30

Transcription

2019-07-18 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen lesen burg(er)meest(ere)n/
scepen(en) en(de) raide der stat van loven(en) doen cont dat opden dach van heden/
voir ons comen is lijsbeth andries dochter wilen gielis andries/
en(de) heeft geconstitueert volcomen macht procuracie et auctoriteit/
ghegeven meester clause de dreysschere en(de) janne oeghe oft den/
eenen van hen om op gielise en(de) janne de roide gebrued(er)s/
sone jans sroiden met rechte te vervolghen [en(de)] de vesticheit van/
hen tot behoef d(er) vors(creven) lijsbetten te hebben van twee mudden/
corens d(er) maten van loven(en) der vors(creven) lijsbetten te betalen also/
lange zij leven sal en(de) niet langer na uutwisen en(de) begrep/
vanden appointemente gemaect tusschen den selven p(ar)tien/
bijden rectoir der universiteit van loven(en) Gelovende de/
selve lijsbeth goet vast gestentich ende van weerden te/
houden wes bijden vors(creven) procur(eur)s oft den eene(n) van hen/
in des vors(creven) is gedaen en(de) gevordert sal worden in e(n)niger/
manie(re)n sept(embris) ultima
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer