SAL7361, Act: V°67.2 (148 of 503)
Search Act
previous | next
Act V°67.2  
Act
Date: 1467-10-09

Transcription

2019-07-20 by myriam bols
Van allen alsulke(n) questie(n) en(de) gescillen als een wile tijts uutgestaen/
hebben en(de) alnoch uutstaen moegen het zij voir ons gened(ichs) he(re)n rade/
voir dese stad voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loeven(en) voir wet te bruess(el) voir/
meye(r) en(de) scepen(en) va(n) m(eer)hout oft van olmen tussce(n) janne vanden wyere/
in deen zijde ende henr(icke) cools in dandere hebben hen de selve/
jan en(de) henr(ick) volcomelijc en(de) al verbonden ende gesubmitteert inde/
eendrechtige uutsprake vand(er) stad rade va(n) loeven(en) in sulk(en) vuege(n)/
dat elc der p(ar)tien voirs(creven) sijnen eysch int corte ov(er)geve(n) sal in ge/
scrifte tussce(n) dit ende van heden ov(er) een maent naestcomende/
dair inne dan voirt bij der stad rade geprocedeert sal werde(n)/
alsoe dov(er)drach vander stad drage(n) sal sonder e(n)nige(n) gedeter/
min(eer)de(n) tijt dair toe gestelt te zijne Met vuegen wes vo(n)nissen/
oft t(er)minacie(n) tusscen de voirs(creven) p(ar)tie(n) geloepen zijn dat die van/
machte ende weerden gehouden selen werden ende oec de/
verbonde die te m(eer)hout tusscen hen gepasseert zijn op dat de(n)/
tijt van uutsprekene niet en is overleden P(ro)mitt(entes) ratu(m) roel(ant)s/
mercels oct(obris) nona vide(licet) ip(s)o die b(ea)ti dyonisii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer