SAL7361, Act: V°78.2 (175 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°78.2  
Act
Date: 1467-11-04

Transcription

2019-08-15 by myriam bols
Item es vort tusschen den janne en(de) willem(me) voir hen hue(re)n/
erven en(de) nacomelingen ondersproken dat den muer de/
heymelich(eit) en(de) den ganc staen(de) tusschen de voirs(creven) erven gehete(n)/
de fonteyne en(de) den drake en(de) oic de porte staende acht(er) inde/
penstrate hen beyden tegelike toebehoe(re)n sal en(de) [te geliken coste] gehouden worden va(n)/
hen tot eeuwegen daghen Item is den vors(creven) willem geres(er)vert zijn actie/
en(de) recht oft hij e(n)nich hadde na recht aende iiii mudden corens erflic/
den vors(creven) janne inde deylinge h(ier) na bescreve(n) gevalle(n) te kelfss gelege(n) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer