SAL7362, Act: R°230.1 (470 of 492)
Search Act
previous | next
Act R°230.1  
Act
Date: 1469-06-02

Transcription

2022-11-16 by Karel Embrechts
It(em) jan heyns sone wilen lodewijcx en(de) henric de weert sone/
wilen wout(er)s in p(rese)ncia hebbe(n) gehuert jege(n) meest(er) janne van pa/
penhove(n) deken en(de) canonic der kerken van sinte pauwels te luydic/
inde(n) name en(de) van wege(n) der cap(it)len der selver kerken de thiende/
metter heerlich(eit) wynnen(de) lande bempde(n) chijsen cap(uynen) renten en(de) allen/
andere(n) hue(re)n toebeh(oirten) gelijc de voirs(creven) cap(it)le die liggen(de) heeft in/
de p(ro)ch(ie) van s(in)te jorijs weerde en(de) die voirmaels gehoude(n) hebben/
de voirs(creven) jan en(de) henric Te houde(n) en(de) te hebbe(n) va(n) sint jans avonde/
naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn va(n) drie jare(n) lang eenp(er)lijc sond(er) middel/
volgende elx jaers darenbinne(n) om xlii ph(ilipp)us schilde mo(n)ete/
oft de weerde dair af in andere(n) goede(n) ghelde deen helicht/
te kersmisse en(de) dande(r) helicht tsintjansmisse baptiste(n) te betale(n)/
den voirs(creven) meest(er) janne oft den p(ro)cur(eur) der voirs(creven) cap(it)len en(de) te luydic/
te leveren quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) is vorwerde dat de voirs(creven) thienden(er)s/
alle(n) den co(m)mer last en(de) chise uute(n) voirs(creven) thiende ende goede(n)/
gaende betalen selen van jare te jare alsoe in tijts dat de/
voirs(creven) cap(it)le dair aen gheen schade en lijde sonder afcorte(n) der/
voirs(creven) so(m)men En(de) dese vorw(er)de(n) g(odefrido) roelofs vos junii s(ecund)[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Xavier Delacourt