SAL7363, Act: R°86.3 (180 of 566)
Search Act
previous | next
Act R°86.3  
Act
Date: 1469-09-30

Transcription

2017-09-10 by Mi-Je Van Gils
It(em) de vors(creven) gehuysscen hebben gelooft den vors(creven) janne inne te staene/
dat elke vand(en) vi(½) c(ro)ne(n) die gerardus van baussele secretar(is) opde vors(creven)/
goede erflic heeft niet hog(er) gevalueert en es noch te betalen en steet/
dan te eene(n)twintich stuv(er)s ende soe wa(n)neer men bevonden sal hebben/
bij gerard(us) brieve(n) vand(en) selve(n) rinte(n) dat die maer te eene(n)twintich/
stuv(er)s en zijn soe salmen dese gelofte te nyeute doen eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-07-06 by Xavier Delacourt