SAL7363, Act: V°131.1 (272 of 566)
Search Act
previous | next
Act V°131.1  
Act
Date: 1469-12-01

Transcription

2019-02-07 by Mi-Je Van Gils
It(em) jaspar loenkens die onlanx van everarde rijsman gequetst/
es geweest es uuyt vervolghe desselfs everarts bijden he(re)n/
scepen(en) van loven(en) hier nae genoempt beleyt geweest gaen(de)/
ende staen(de) sonder stock oft scoene en(de) ter stont heeft marck/
crauwels vorste(r) ter p(rese)ncien der selver scepen(en) den vrede/
tusschen den selve(n) jaspar en(de) everarde en(de) alle onsculdige/
gescaet p(rese)ntibus blanckart vynck decembr(is) p(ri)ma
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-07-13 by Xavier Delacourt