SAL7363, Act: V°219.4 (408 of 566)
Search Act
previous | next
Act V°219.4  
Act
Date: 1470-03-03

Transcription

2019-11-20 by Mi-Je Van Gils
Item na dien dat mychiel vanden bossche van leefdale met raste/
mente behoirlic nader stat recht uutgevolght heeft opde goede/
der jouffr(ouwe) van montenake voir zijnen pijne en(de) arbeit ende/
gep(rese)nteert heeft zijn scult te verificeren met zijnder eedt/
so heeft de voirs(creven) mychiel op heden voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(en) geclaert bij eede dat de voirs(creven) jouffr(ouwe) ter tijt van/
hue(re)n leven(e) en(de) na hue(r) doot tachter en(de) belanc was en(de)/
is bleven de so(m)me van vi pet(er)s te xviii st(uvers) tstuc Es gewijst/
dat de voirs(creven) mychiel die goede d(er) vors(creven) jouffr(ouwe) exeque(re)n sal/
en(de) ten hoexsten bringen en(de) sijn scult dair aen nemen ende/
oft d(air) overde dat hij dat den erfgenamen oft recht d(air) toe hebben(de)/
restitue(re)n soude en(de) oft dair gebrake dat hij dat vort sal moge(n)/
verhalen p(rese)ntib(us) scabinis in scampno marcii iii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-13 by Xavier Delacourt