SAL7363, Act: V°241.1 (447 of 566)
Search Act
previous | next
Act V°241.1  
Act
Date: 1470-04-09

Transcription

2018-03-17 by Mi-Je Van Gils
Cont zij allen lieden dat katlijne weduwe colijns wilen gielijs rondeels/
en(de) jan gielis hair sone in p(rese)ncia hebben genomen tegen he(re)n/
gielis van kerckem portier des godshuys van percke alsulken derthien/
boender onder lant beempden heyden en(de) bosch als de vors(creven) porte/
heeft liggen(de) inde prochie van nethen(en) in div(er)sen stucken Te/
houden en(de) te hebben van half merte lestleden eenen t(er)mijn van/
negen jae(re)n lanc due(re)nde deen na dand(er) zonder middel/
vervolgen(de) elx jaers dae(re)nbynne(n) om en(de) voir seven/
mudden rox en(de) een half mudde teruwen al goet en(de) payabel/
d(er) maten van loven(en) met wanne en(de) vlogelen wel bereit/
sinte andriesmisse apostels te betalen en(de) op den greynnier/
int vors(creven) cloester te leve(re)n den vors(creven) portir oft zijne(n) procur(eur)/
quolib(et) ass(ecutu)[m] Item sullen de vors(creven) wynne jairlix de vors(creven)/
wynnen(de) lande wynnen werven en(de) mesten ten behoirliken/
tijde wel en(de) loflic gelijc reengenoten boven en(de) beneden/
Item dwint(er)coren sallen zij sayen op iiii getijde voe(re)n tsom(er)core(n)/
op twee vore(n) Item thue(re)n afscheiden zullen zij de lande bloet/
laten want zij die also aenveerden [behalven dat zij de meysche vore om doen sullen] en(de) op dleste jair sullen zij/
den chijs betalen op hue(re)n last en(de) oic alle jae(re) den vors(creven)/
t(er)mijn lanc due(re)nde also in tijts d zond(er) afslach des vors(creven)/
steet also in tijts dat dair gheen scade af en come/
Item sullen zij de(n) vors(creven) bosch ten behoirliken tijde mogen/
houwen Item oft zo geborde dat d(air) e(n)nige willigen/
oft ooftbomen v(er)droeghden die zullen zij mogen afhouwe(n)/
bij also dat zij dair voir setten sullen en(de) opvueden ii poote(n)/
vand(en) selven arnde En(de) dese vors(creven) vorwerden (et)c(etera) abs(oloens)/
blanckart aprilis ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-07-13 by Xavier Delacourt