SAL7364, Act: R°17.1 (37 of 582)
Search Act
previous | next
Act R°17.1  
Act
Date: 1470-07-17

Transcription

2019-11-02 by kristiaan magnus
It(em) jouffr(ouwe) magriete roelants weduwe joes wilen absoloens/
in p(rese)ncia heeft gekint ende gelijdt gehaven en(de) ontfange(n) te hebbe(n)/
vanden edelen en(de) moegen(de) jonch(e)r janne greve te nassouwe(n) te/
scarenberge hee(re) te heynsberge te leeuwenb(er)ge te diest te zich(enen) (et)c(etera)/
bij handen mathijs vanden rode rintmeesters des voirs(creven) jonch(e)r(e)n/
jans in zijne(n) voirs(creven) lande van dieste de so(m)me va(n) c xiiii(½) r(yns) g(ulden)/
eene(n) st(uver) vi mit(en) van dien ii[c] lv(½) r(yns) g(ulden) i st(uver) vi mite(n) die/
de voirs(creven) jouffr(ouwe) magr(rie)te h(er) jacop greve va(n) salme(n) h(er) mych(iel) abs(oloens)/
en(de) gielijs caverchon jaelijcx en(de) erflijcx houden(de) en(de) hebben(de) zijn/
op de goede chise en(de) pachte des voirs(creven) jonch(e)r(e)n jans bescreve(n)/
in zekere scepen(en) brieve van loeven(e) dair op gemaect ten/
t(er)mijne(n) te wete(n) deen helicht te bamisse en(de) dand(er) helicht te/
paessche(n) en(de) dit vande(n) t(er)mijne(n) van paessche(n) en(de) bamisse beyde/
int jaer va(n) lxix Bekinnen(de) hue(r) de voirs(creven) jouffr(ouwe) mag(rie)te vande(n)/
voirg(ruerde) ii t(er)mijnen volcomelijc genoech gedaen Scelden(de) d(aer) af/
volcomelijc quite de(n) voirs(creven) jonch(e)r janne zijne(n) voirs(creven) rintmeester/
ende allen ande(re)n des quitan(cien) behoeven(de) [promitt(ens) nullat(enus) alloqui] cor(am) abs(oloens) vos jul(ii) xvii
ContributorsChris Picard
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer