SAL7364, Act: R°219.4-V°219.1 (421 of 582)
Search Act
previous | next
Act R°219.4-V°219.1  
Act
Date: 1471-03-09

Transcription

2020-06-26 by kristiaan magnus
Item de voirs(creven) ghehuyssche hebben geconsenteert en(de)/
overgegeven voir hen en(de) hue(re)n nacomelingen dat den/
voirs(creven) gasthuyse volgen sal voir djairgetijde der voirs(creven) jouffr(ouwe)/
paesschinen en(de) hae(re)n vrienden en(de) nacomelingen alsulken/
half boend(er) eeusels gelegen te velthem aende spechtst(ra)te/
tusschen den goeden wout(er)s vynx en(de) des prochiaens vand(er)/
biest dair inne de vors(creven) jouffr(ouw) paesschijne hue(r) vry tocht/
hebben en(de) behouden sal also lange zij leeft Daer toe/
hebben de selve gehuysschen geconsenteert dat de voirs(creven) jouffr(ouw)/
paesschijne insgelijx hebben sal te hue(re)r tocht de vii cap(uyne) vand(en)/
ix cap(uyne) erflijck staende op sekere goede en(de) pande wijlen/
henrix singels nu henr(ix) vander calste(re)n gelege(n) te velthem/
ende dair omtrint Voirtmeer hebben de voirs(creven) henr(ic) en(de) zij(n) w(er)dy(n)ne/
ov(er)gegeve(n) bij consente van e(n)nige(n) vande(n) vriende(n) der voirs(creven) joffr(ouwe)
//
paesschine(n) te weten van jacop van velthem van antwerpe(n) ende/
joese de pape waert soe dat hen ontoge(n) werde(n) met rechte/
en(de) hen niet volgen en mochte(n) de goede gecome(n) vand(er) zijden/
d(er) moeder des voirs(creven) wijle(n) henrix ende jouffr(ouw) paesschijne(n) dat/
dan ende in dien gevalle des voirs(creven) steet vande(n) voirs(creven) iii r(yns)/
guld(en) lijftochte(n) va(n)d(en) (½) boende(r) eeussels ende vande(n) vii cap(uyne) vand(en)/
voirs(creven) ix cap(uyne) van onweerde(n) zijn ende blive(n) sal Ende van/
desen hebbe(n) geloeft de voirs(creven) gehuyssche(n) ad mo(nitionem) voird(er) vestich(eit)/
te doene en(de) hant en(de) mont te leene(n) alsoe en(de) dairt behoeve(n)/
mochte abs(oloens) linden martii ix
Contributorskristiaan magnus , Chris Picard
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-08-23 by Jos Jonckheer