SAL7364, Act: R°291.1 (563 of 582)
Search Act
previous | next
Act R°291.1  
Act
Date: 1471-06-10

Transcription

2020-07-05 by kristiaan magnus
It(em) henric vanden velde drossete te rotselair peter kennemans/
jan loenijs jan uter helicht geheten vanden elsbroeke jan de keppe(re)/
aert smeets henric van viler gord vanden velde jan meeus ende/
aert vanden ynde gehete(n) raeps in p(rese)ncia hebbe(n) genome(n) als ve(r)e/
de grote thiende van werchte(r) toebehoiren(de) de(n) voirs(creven) goidsh(uys) Te/
houden ende te hebben van halfm(er)te lestleden eene(n) t(er)mijn van ix/
jaren lang v(er)volgende deen na dand(er) sonder middel elcx jaers dare(n)/
binne(n) om ende voe(r) xvii m(ud)[d(en)] rocx goets en(de) payabels der maten/
van loeven(en) met wanne en(de) met vloegele wel bereyt alsulcx als/
ind(er) voirs(creven) g(r)[o]ter thienden wassen sal v(er)schijnen(de) alle jae(re) tsinte/
andriesmisse en(de) den p(er)soen van werchtere inder tijt wesende tsijne(n)/
huys te leve(re)n En(de) om hond(er)t en(de) lxviii mudde(n) evene(n) goet en(de) cusbaer/
alsulke als voe(r) ende vijftich pont was v(er)schinen(de) jaerlijcx als voe(r)/
ende sonder begrijp te paesschen d(aer) naest volgende vol betaelt/
te zijne ende tot p(er)cke opden spyker te leve(re)n q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m] Item/
selen de voirs(creven) thiendene(re)n alle jare eens manen de ghene die [de] bempde/
gelegen onder de grote thiende voirs(creven) met beesten va(n) bute(n) sdorps/
geedt ende geweyt hebbe(n) ende dan die genoemde ov(er)synden in gesc(ri)fte/
den proefst des goidshuys voirs(creven) oft den ghene(n) die des va(n) sgoidsh(uys)/
wegen de macht sal hebbe(n) om die te volgen alsoe he(m) dat goet/
duncken sal Item selen noch de voirs(creven) thienden(er)s betalen alle jae(re)/
sonder afslach van des voirs(creven) is den voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) alle trecht/
des p(er)soensscap van werchte(r) den p(er)soen ten tide wesende Te weten/
xii mudde even(en) der mate(n) voirs(creven) te(n) voirs(creven) t(er)mijne v(er)schinende/
ende noch [vie(r)] voed(er) hoeys en(de) xxx mandelen stroes goet en(de) cusber/
En(de) voirtmeer de(n) p(er)soen voirscr(even) voir sijn novaliethiende die genoe(m)pt/
heeft geweest in voirleden(en) tijde een cleyn thiende des hij d(aer) af/
in voirleden(en) tijden gewoenlijc is geweest te hebben oft he(m) selve/
late(n) innehalen oft alsoe met hem ov(er)comen dat hij de(n) voirscr(even)/
t(er)mijn alle jare te vreden gesedt worde En(de) alle Et t(re)s p(ri)mi/
p(ro)mis(eru)nt om(n)es alios de t(er)cia p(ar)te It(em) duo seq(uen)tes si(mi)l(ite)r o(mn)es alios de/
t(er)cia p(ar)te et q(ui)nq(ue) seq(uen)tes ecia(m) omnes de t(er)cia p(ar)te ind(ivisim) (con)servare/
cor(am) oppendorp abs(oloens) junii x
ContributorsKristiaan Magnus , Chris Picard
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-08-30 by Jos Jonckheer