SAL7365, Act: R°115.1 (236 of 553)
Search Act
previous | next
Act R°115.1  
Act
Date: 1471-12-02

Transcription

2020-06-26 by Karel Embrechts
Item es vorweerde want de voirs(creven) gebruede(re)n smet binne(n) de(n)/
voirs(creven) tijde zeke(r) pe(n)ni(n)ge sculdich zijn en(de) gelooft hebbe(n) te be/
talen waert so dat de gebrued(eren) trudens ind(er) voirs(creven) betalinge(n) ge/
breckelijc ware(n) en(de) dand(er)e oft yema(n)t va(n) hue(re)n wege(n) d(air) bij e(n)nige/
scade hadde(n) oft lede(n) dat zij alle(n) die(n) cost en(de) last soe v(er)re dese so(m)me/
draecht ghelde(n) en(de) betale(n) sele(n) ad mo(nitionem) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] cor(am) eisd(em)
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Xavier Delacourt