SAL7365, Act: R°135.3-V°135.1 (262 of 553)
Search Act
previous | next
Act R°135.3-V°135.1  
Act
Date: 1471-12-24

Transcription

2021-02-10 by Karel Embrechts
Item henric van mollebisoul sone wilen claus van mollebisoul/
woenen(de) te gheldenake in p(rese)ncia heeft gekint en(de) ghelijdt
//
dat hij henricke egnoy sone wilen henricx eggenoy wel ende/
wettelijc en(de) in title van wettigen coepe vercocht heeft/
tcoren staende als nu en(de) wassende op v dachmale lants/
bijden selven henricke te kyesen onder de goede oft wy(n)ninge/
des voirs(creven) henrix te mollebisoul tusschen dit en(de) sinte pet(er)s/
dach ingaen(de) oeghst naestcomen(de) Welc coren de voirscr(even)/
v(er)coep(er) sal doen picken en(de) met zijnen wagen vueren in/
des voirs(creven) coepers schue(r) ten behoirliken tijde als hijs vand(en)/
voirs(creven) coepere versocht sal zijn Ende dair toe heeft/
hij gekint den voirs(creven) henricke eggenoy sculdich te wezen/
drie mudde raep saets goet ende payabel wel bereyt met wa(n)ne/
en(de) met vlogele te betalen tusschen dit ende sinte lambrechts/
dach oick naestcomen(de) te gheldenake te leve(re)n en(de) algader sond(er)/
arghelist quol(ibet) ass(ecutu)[m] pro c(er)to p(re)cio de quo sat(is)f(actum) Promitt(ens) war(andizare) cor(am) berthem oud(erogghe) decembr(is) xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Xavier Delacourt