SAL7365, Act: R°194.1 (364 of 553)
Search Act
previous | next
Act R°194.1  
Act
Date: 1472-02-18

Transcription

2017-10-16 by Karel Embrechts
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen/
burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van loven(en) saluyt/
Doen cont en(de) te weten(e) dat opden dach datum van desen/
voir ons comen is bertelmeeus vander bauwetten/
woenen(de) inde prochie van wave(r) en(de) heeft geconstitueert/
gesedt volcomen macht procuracie en(de) auctoriteit gegeve(n)/
reyne(re)n vand(er) bauwetten sijnen wettigen sone in desen/
te voren uuten broede van zijnen voirs(creven) vader met behoirliker/
manie(re)n gedaen alle en(de) yegewelcke zijn saken questien/
en(de) gescillen die hij uutstaen(de) heeft oft namaels hebbe(n)/
sal mogen tegen wat p(er)sone(n) dat dat zij alle zijn jair/
gulde opcomingen v(er)vallen chijsen renten erfpachten en(de)/
sculden die men den vors(creven) bertelmeeuse sculdich mach/
sijn oft namaels wezen in wat manie(re)n dat zij die voir/
alle(n) richte(re)n gheestelic en(de) weerlic Ten eynde uut/
te vervolghen dair voir te panden te dagen rasteme(n)te(n)/
te doen leggen die met rechte texeque(re)n (et)c(etera) en(de) vortae(n)/
generalic (et)c(etera) p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo feb(ruarii) xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-26 by Xavier Delacourt