SAL7365, Act: R°226.2-V°226.1 (408 of 553)
Search Act
previous | next
Act R°226.2-V°226.1  
Act
Date: 1472-03-12

Transcription

2017-11-09 by Karel Embrechts
Item want anthonis van e(re)nboudeghem van wegen m(ar)grieten/
en(de) gertruden van redingen gesuste(re)n dochte(re)n roelofs wilen van/
redingen en(de) ande(re)n hue(re)n medeplege(re)n voir gebrec van/
v cronen erfliker renten alle jare opden vi[sten] dach van/
febr(uari) te betalen en(de) ind(er) stat wissel van loven(en) te leve(re)n aen/
en(de) op een huys en(de) hof metten bogarde en(de) beempde/
dair aen gelegen te testelt te metten toebehoirten neve(n)/
de kercke aldair tusschen de goede m(ar)grieten wagemans/
en(de) den goeden katlijnen coecx en(de) naest den goeden peters/
de man neven den nuwen wech Item op i(½) boender eeusels/
luttel myn oft meer gelegen aldair tusschen de hulst/
strate en(de) den nuwenwech naest den goeden arnts van/
bout(er)shem Bijden stathouder des meyers van arscot tot testelt/
gelevert zijn en(de) in handen gesedt en(de) dach bescheiden/
jan de vos wouter van loe lambrecht vand(er) biest erfgename(n)/
wouters wilen beecx en(de) her arnt kynen priester oft andere/
ghelijc dat bijden resc(ri)pte des voirs(creven) meyers van arscot
//
gebleken heeft op in saterdage lestleden tot welcken dage/
noch tot den daghe van heden niemant gecomen noch/
gecompareert en is Soe wijsden de he(re)n scepen(en) van lov(en)/
ter manessen smeyers voir een vonnisse wair de voirs(creven)/
p(ar)tie(n) niet en quame(n) ten opstane smeyers en(de) d(er) scepen(en)/
voirs(creven) datmen de voirs(creven) van redingen vand(en) voirs(creven)/
renten houden sal in de macht dern voirs(creven) leveringen/
so verre alst noch voir hen comen is p(rese)ntib(us) scabinis/
in scampno dempt(o) meldert ou(derogghe) m(ar)tii xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-26 by Xavier Delacourt