SAL7365, Act: R°227.3-V°227.1 (410 of 553)
Search Act
previous | next
Act R°227.3-V°227.1  
Act
Date: 1472-03-14

Transcription

2023-10-29 by Karel Embrechts
It(em) arnd vand(en) wouwe(re) anders geheeten de cuype(re) en(de) matheeus ghijsbrechts/
als scepen(en) des (com)mendeurs van byncke(m) in sijne(n) hove aldair e(n)nygen en/
in p(rese)ncia hebben getuycht volcomelic opden vi dach van junio anno/
xiiii[c] tsestich [tseventich] dair bij aen en(de) vuer geweest te hebben met gheerde pet(er)s/
en(de) woute(re)n van ende hue(re)n medescepen(en) aldair [dair] jan vand(en) rode anders/
geheete(n) de raymake(re) opgedragen heeft zijns dancks en(de) goets moets wille(n)/
met maniss(en) smeyers des vors(creven) (com)mendeurs en(de) wijsdo(m)me der vors(creven) scepen(en)/
den selve(n) hie(r) inde hande eenen beemt gelegen inder prochien van/
bincke(m) te bossche tussce(n) de goede jans kempeners te twee zijde(n) ende/
jans van erps ter derder zijde(n) tot behoif des vors(creven) jans kempene(re) mes/
vercoep(er)e welken beemt de selve jan van rode afgequijt hadde janne
//
van erps van naerderscapen ende den selve(n) beemt alsoe in tshe(re)n/
handen opgedragen zijnde na costu(m)e shoofs vors(creven) Soe es voirtmeer/
met maniss(en) Ende den selven janne van rode d(air) af met allen ontgoet/
ende onterft wesen(de) soe es voirtmeer met maniss(en) she(re)n vors(creven) ende/
wijsdo(m)me der scepen(en) voirg(enoemt) de vors(creven) jan kempene(re) d(air)inne gegoidt/
ende gheerft mit allen manie(re)n van hofrechte gheen point van rechte/
dair inne acht(er) gelaten [dair] na costu(m)e vand(en) hove vors(creven) sculdich toe was te/
gescieden(e) Voirtmeer soe heeft de vors(creven) jan van rode gelooft den/
voirs(creven) janne kempene(re) waer hem yet te nauwe gesciet wa(r)e in zijnd(er)/
gueding(en) hem altijt te voldoene soe dat hem en(de) zijne(n) nacomeling(en)/
genoech sal wesen tot eeuwig(en) daigen Hie(re)nboven heeft de vorscr(even)/
jan van rode voir meye(re) en(de) scepen(en) voirs(creven) overgegeve(n) den met rechte/
den vors(creven) janne kempene(re) alle alsulke(n) vestich(eit) en(de) geloften alse/
joh(ann)es robbijns tande(re)n tide(n) den vors(creven) janne van erps gedaen ende/
geloeft hadde in zijnd(er) goeding(en) vand(en) voirs(creven) beemde ende oic alle/
scepen(en) brieve die rue(re)nde comen vand(en) vors(creven) beemde welke brieve/
de vors(creven) joh(ann)es robbijns den vors(creven) janne van rode gelooft mach hebbe(n)/
hiis int(er)f(uerunt) scabini Quiquid(em) arnold(us) vand(en) wouwe(re) en(de) et/
matheus ghijsbrechts scabini p(re)d(i)c(t)i p(re)missa om(n)ia et sing(ula) in p(rese)ncia/
scabinor(um) lovan(iensium) recitan(do) testabant(ur) ea acta fuisse p(ro)ut ius d(i)c(t)abat/
esse facien(dum) rogan(tes) quod faciu(n)t berthem maes m(ar)tii xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Xavier Delacourt