SAL7365, Act: R°87.2 (190 of 553)
Search Act
previous | next
Act R°87.2  
Act
Date: 1471-11-04

Transcription

2019-11-30 by Karel Embrechts
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cond en(de) te weten dat opden dach van heden datu(m)/
van desen voir ons comen es in p(ro)per(re)n p(er)sone her jacop vand(en) breyne prieste(r)/
renu(n)c(ians) ende heeft geconstitueert gesedt volcomen macht p(ro)cu(ra)cie ende/
auctoriteit gegeve(n) janne en(de) philipse vand(en) breyne sijne(n) bruede(re)n arnde/
vand(en) hove geldolfve vand(en) hove geheete(n) van wynghe arnde cock joh(ann)em/
vasont sone henr(ix) p(ri)us ema(ncipa)[t(us)] arnde foelgen en(de) henricke oeden aut/
altem alter(i) alle en(de) yegewelke zijn saken questien en(de) gescillen die hij/
alsnu uutstaen(de) heeft oft naemaels hebben sal moige(n) alle sijn jair/
guld(en) sculde(n) opcomi(n)g(en) p(ro)fite(n) vervallen goede(n) beruerlic en(de) omberuerlic/
chijsen rinte(n) pachte(n) die hij heeft oft hebbe(n) en(de) v(er)crijg(en) sal moig(en) oft/
die hem naemaels aencome(n) (et)c(etera) in meliori for(ma) Ende ofts noot geboirde/
(et)c(etera) p(ro)mitt(entes) rat(um) salvo iusto calculo no(vem)[br(is)] iiii[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-19 by Xavier Delacourt