SAL7365, Act: R°90.1 (199 of 553)
Search Act
previous | next
Act R°90.1  
Act
Date: 1471-11-09

Transcription

2017-10-07 by Karel Embrechts
Item henric van buetschore in yegenwordicheid(en) vanden/
burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van loven(en) heeft/
mechtich gemaect gertruden zijnd(er) werdynnen ende/
arnde vander beke oft den eenen van hen Te aenverden/
op te heffen te boren [en(de)] tontfane alsulke haeflike goede beesten/
oft ande(r) als zijn int hof te buetschore bynnen den plate(n)/
en(de) bevange des selfs henricx de selve haeflike goede/
totten eynde uut te volghen te bedingen te wynnen/
en(de) te verliesen al na costume en(de) gewoenten ende/
rechte vand(en) vors(creven) plaetsen dair ond(er) die zijn ende/
also dat behoe(re)n sal en(de) vortaen generalic en(de) specialijc/
dair inne te doen en(de) te vorde(re)n des de selve henric in/
p(er)sone selve soude mogen doen p(ro)mitt(ens) rat(um) no(vembris) ix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-19 by Xavier Delacourt