SAL7365, Act: V°190.1 (360 of 553)
Search Act
previous | next
Act V°190.1  
Act
Date: 1472-02-15

Transcription

2020-09-28 by Karel Embrechts
Item henric oliviers sone wilen willems woenen(de) te herent/
ter eender zijden en(de) marie switten weduwe willems/
wilen oliviers brued(er) des voirs(creven) henrix ter ande(re) sijn/
voir hen hue(re)n erven en(de) nacomelingen eensworden der/
pointe hier nabescreven die zij malcande(re)n gelooft hebben/
tond(er)houden tot eeuwegen dagen Te weten(e) dat de selve/
marie van nu vortaen te hae(re)n laste jairlix dragen sall/
sesthien stuvers van dien rijd(er) lijftochten diemen jairlix/
sculdich is he(re)n willem(me) edelhere prieste(r) tzijnen live en(de)/
ten live annens colve met scepen(en) brieve(n) van loven(e) vand(er)/
daet xiiii[c] [vacat] vallen(de) viii dage in febr(uari)/
en(de) den vors(creven) henricke van dien vors(creven) xvi st(uvers) jairlix ontlasten/
en(de) [dat] tsurplus vand(en) selven rijd(er) lijftochten sal de vorscr(even)/
henric olivier dragen en(de) te hemweert nemen tsijnen/
laste en(de) d(air) af der vors(creven) marien ontheffen Ende mits/
desen sullen versmelten en(de) te nyeute zijn alle alsulke/
costen die de vors(creven) p(ar)tien oft e(n)nich van hen gedaen oft/
gheleden hebben tot desen daghe toe in alsulken gedinge/
als zij voir scepen(en) van loven(e) oft eld(er)s gedaen mogen/
hebben in e(n)niger manie(re)n Ende hebben de vors(creven) p(ar)tien/
insgelix mits des vors(creven) volcomentlic malc den ande(re)n/
quijtgeschouwen van allen ande(re)n gelooften condicien (con)ve(n)cie(n)/
sculden scepen(en) brieve(n) so(m)men van pe(n)ningen claghe saken/
in wat manie(re)n dat zij d(air) inne zij te malcande(re)n weert/
gehouden mochten zijn tot desen dage toe R(ecognoscentes) sat(is)f(actum)/
Promitt(entes) alt(er)a alt(er)i de cetero ultra p(re)missa nullat(enus) alloqui/
s(ed) war(andizare) blanck(art) ouder(ogghe) febr(uarii) xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Xavier Delacourt