SAL7365, Act: V°249.2 (447 of 553)
Search Act
previous | next
Act V°249.2  
Act
Date: 1472-04-12

Transcription

2022-11-03 by Karel Embrechts
Item gerard(e) van baussele secretaris der stat van loven(e) heeft gelooft/
wille(m)me maes nutertijt scepen(e) van lov(en) dat hij ter manessen des/
selfs willems altijt comen sal bijden abt des godshuys van vierbeke/
en(de) bijden leenboeke des selfs godshuys van vlierbeke oft bijden ghene(n)/
die des selfs leenboec mechtich sal wesen en(de) contente(re)n en(de) willeco(r)en/
aldair te nyeuwete gedaen te worden en(de) gea(n)nicheleert alsulken/
guedinge van vi ryns guld(en) erflic die te quiten stonden elcken/
pe(n)ninc met xvi d(enieren) en(de) met vollen renten als symoen vander/
hofstat vortijts vercocht hadde den voirs(creven) gerard(e) op zijn leen/
goede te corttelke om corbeke over dijle gelegen vand(en) vors(creven)/
godshuyse te leen gehouden die nu den vors(creven) willem(me) toebehoe(re)n/
want de vors(creven) willem(me) die den vors(creven) gerarde dueghdelijc/
met gereeden pe(n)ningen afgeleeght en(de) gequijt heeft Scelden(de)/
dair om vanden pe(n)ningen d(er) voirs(creven) quitingen [metten achterstelle] gedragen(de) hondert/
xiiii r(yns) gul(den) te xxi st(uvers) tstuc vanden principalen metten achten/
achterstelle te weten(e) vand(en) principalen xcvi en(de) va(n) achterstelle/
xviii d(er) selver guld(en) volcomentlic quijt den voirs(creven) wille(m)me/
maes en(de) sijnen nacomelingen en(de) allen ande(re)n des quitancie/
behoeven blanck(art) maes oppend(orp) aprilis xii
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-26 by Xavier Delacourt