SAL7366, Act: R°39.2 (81 of 598)
Search Act
previous | next
Act R°39.2  
Act
Date: 1472-08-24

Transcription

2019-03-19 by Claire Dejaeger
Allen den ghenen die dese l(ette)ren (et)c(etera) zij cont dat her/
peter vasque ridde(r) capeteyn op dese tijt vanden/
sloote van hoye voir ons come(n) is in prop(ere) (per)sone/
Ende heeft geconstitueert gesedt volcomen macht/
procuracie en(de) auctoriteit ghegeven pete(re)n van/
overdile weert inden weldeman en(de) willem(me) van leke/
oft den eene(n) van hen te manen teysschen te v(er)volgen/
opte boren en(de) tontfangen alsulken scult als gielis goesens/
oft yemant and(er)s den vors(creven) hee(re) pete(re)n sculdich is/
En(de) voirt alle en(de) yegewelcke zijn [andere] saken questien en(de)/
gescillen die hij rontstaen(de) heeft oft namaels hebben sal mogen/
tegen wat p(er)sonen dat dat zij inden lande van brabant oft dair/
buyten alle zijn jairgulde opcomingen v(er)vallen chijsen rente(n)/
erfpachten te verwaren te mane(n) teysschen opte boren en(de) tont/
fangen d(air) voir te panden te dagen rastement(en) te doen die texeque(re)n/
getuygen te leid(en) (et)c(etera) En(de) vortaen generalic en(de) specialic (et)c(etera) cu(m)/
potest(at)[e] substituendi P(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo aug(usti) xxiii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt