SAL7366, Act: V°48.3-R°49.1 (103 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°48.3-R°49.1  
Act
Date: 1472-09-18

Transcription

2019-06-29 by Claire Dejaeger
Alsoe als over drie jair oft dair omtrint geleden zeke(re) pe(n)ninge opder stat wissel/
gestaen hebben comen zijnde vand(er) have(n) goirts wijle(n) vanden dale schilders woen/
achtich indie hoolstrate als hij leefde En(de) ghijsbrecht die ketelbuete(re) int recht/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) opde voirs(creven) pe(n)ninge met genechte(n) gevolcht/
heeft alst costu(m)elic es meynen(de) aende selve pe(n)ninge te v(er)reycken en(de) te trecken/
alsulken drie rinsche guld(en) te xx stuv(er)s tstuc ende zestien stuvers alse hem die/
voirs(creven) goird sculdich was ende sculdich bleef als hij starf van prynten ende/
beelderien dair de voirs(creven) ghijsbrecht mede omgaet Welke schout hij met eede/
oic p(rese)nteerde te verifice(re)n Soe hebben de he(re)n scepen(en) van loeven(en) ter maniss(en)/
smeyers nae tversuec des voirs(creven) ghijsbrechts want de voirs(creven) wijlen gord/
vand(en) dale achterliet een wettige docht(er) die buyten lants es en(de) men hue(r)/
gheen conde en conste gedoen die sake gesedt inder stat hande(n) en(de) ter stad/
t(er)minatien Ende d(air)nae trapport bij scepen(en) gedaen zijnde wart overdragen/
biden raide vand(er) stat zoe v(er)re die voirs(creven) ghijsbrecht zijn voirs(creven) schout met/
eede verificeerde gelijc hij inder tegewoirdich(eit) dede Ende voorts caucie/
stelde vand(en) voirs(creven) drie rinsche guld(en) en(de) zestien stuv(er)s te rechte inne te staene/
tegen eene(n) yegeliken dat hem dan aende voirs(creven) pe(n)ninge zijn voirs(creven) schout
//
met coste en(de) co(m)me(r) inder saken geloepen volghen soude Ende hier af wart/
des voirs(creven) ghijsbrechts borghe roelof van deurne briede(r) woenen(de) inden/
veele Et p(ri)m[(us)] in (con)silio opidi p(rese)ntib(us) ecia(m) roelants heykens scabinis sept(embris)/
xviii
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt