SAL7366, Act: V°73.3 (143 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°73.3  
Act
Date: 1472-10-20

Transcription

2020-01-18 by Claire Dejaeger
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen cond en(de) te wete(n) dat opde(n) dach va(n) hede(n) dat(um)/
van desen voir ons comen es in prope(re)n p(er)sone cornelijs mathijs sone/
wijlen mathijs van messelbroec Ende heeft geconstitueert gesedt/
volcomen macht p(ro)curacie en(de) auctoriteit gegev(en) henr(icke) mathijs sijnen/
brued(er) Alle en(de) yegewelke sijn saken questien en(de) gescille(n) die hij alsnu/
uutstaen(de) heeft oft naemaels hebben sal moig(en) voir wat gerichte/
gheestelic en(de) weerlic dat dat wa(r)e Alle sijn jairguld(en) sculden op/
comi(n)g(en) p(ro)fite(n) v(er)vallen goeden beruerlic en(de) omberuerlic chijsen rinte(n)/
pachte(n) die hij heeft oft namaels hebben en(de) v(er)crijg(en) sal oft hem/
gevalle(n) en(de) verschene(n) sijn oft valle(n) en(de) verschine(n) selen moig(en) te/
wat plaets(en) dat sij in meliori forma promitt(ens) rat(um) salvo iusto/
calculo oct(obris) xx
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-08-02 by Xavier Delacourt