SAL7368, Act: R°102.1 (205 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°102.1  
Act
Date: 1474-10-29

Transcription

2019-06-24 by Mi-Je Van Gils
It(em) henrick zanne(n) va(n) bout(er)shem poirte(r) van loeven(en) die gepraemt/
es van janne mu(n)te(re) va(n) eene(n) banduyne van x crone(n) d(air)inne de/
de voirs(creven) jan meye(r) meynt dat de voirscr(even) henr(ick) gevalle(n) es heeft/
geloeft dat hij van nu voirtane alle daghe van rechte voir/
de vierschare en(de) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) come(n) sal ende/
voldoen allet ghene des he(m) de selve meye(r) oft de meye(r) va(n)/
loven(en) met rechte afgewi(n)ne(n) sal conne(n) met alle(n) coste(n) va(n) rechte/
inder sake(n) loepen(de) en(de) voir dat gewijsde t(er) stont in hachte(n) te/
gane en(de) he(m) hier voe(r) gheenssins tabsente(re)n noch h(ier) yege(n) te/
behulpe(n) met gheenre vrih(eit) in gheenre wijs ende dit heeft/
de voirs(creven) henr(ick) aldus bij stave(n) jans de briede(re) vorst(er)s lijflijck/
ten heylige(n) gezwoe(re)n Voirt heeft henr(ick) ov(er)gegeve(n) janne/
voirs(creven) met arnde zijne(n) sone wonen(de) te libbeke in gevalle/
oft de voirs(creven) henr(ick) des voirs(creven) is niet en voldede oft hem/
afhendich vande(n) gherichte maecte dat hij den voirscr(even)/
meye(r) tot behoef vande(n) hee(re) van berghe(n) vande(n) voirs(creven) band(uyne)/
contente(re)n sal Et p(ri)m[(us)] cor(am) roelofs heykens oct(obris) xxix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer