SAL7368, Act: R°103.1 (207 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°103.1  
Act
Date: 1474-10-31

Transcription

2019-02-25 by Mi-Je Van Gils
It(em) jan rassin heeft gelooft jaq(uemart) du buc [dat hij] tussce(n) dit en(de) va(n) dijssd(aghe) [dond(er)sd(aghe)]/
naestcomen(de) over acht daghen bringe(n) sal te loeven(en) jouffr(ouwe)/
jehanne de bray die wijf is des voirs(creven) jansen(de) joes de/
crenwijcs zijns wijfs sone en(de) selve in p(er)sone comen en(de)/
blive(n) ind(er) vroente(n) alle drie te jans de briede(re) vorst(er)s/
en(de) van d(air) niet sceyden tot dat de voirs(creven) jacob sal zijn/
gelost van ii rijd(er)s lijftochten d(air) voir de selve jacop des/
voirs(creven) jans rassin borghe is aen ja(n) en(de) jor(ijs) va(n) udeke(m)/
gebruede(re)n met scep(enen) br(ieve) va(n) loeven(en) vand(er) date(n) xiiii[c] lxiii/
febr(uarii) xxiii en(de) va(n) alle(n) coste(n) en(de) laste(n) d(air) uut gecome(n) en(de) [comen(de) en(de)] dat/
op i band(uyn) va(n) i noble onse(n) gened(igen) he(re) te betale(n) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m]/
cor(am) langr(ode) vos oct(obris) ult(ima)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer