SAL7368, Act: R°136.2 (264 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°136.2  
Act
Date: 1474-12-07

Transcription

2019-04-04 by Mi-Je Van Gils
It(em) lodewijck roelants en(de) meest(er) jan lobbe als executeurs des/
testame(n)ts vrouwe jehanne(n) wijle(n) va(n) wesemale v(rou)we vander/
rivie(re)n hebben geloeft en(de) toegeseyt voe(r) de(n) rade vand(er) stat/
he(re)n liebrechte meyns p(ri)este(r) en(de) jorijse va(n) rode inde(n) name/
en(de) va(n) wege(n) des edele(n) en(de) mogen(den) he(re)n va(n) p(er)weys soe v(er)re/
men bevi(n)t dat de voirs(creven) wijlen v(rou)we vand(er) rivie(re)n aende(n) he(re)/
va(n) p(er)weys gehoude(n) was in rep(ar)acie(n) vande(n) huyse vander/
rivie(re)n gelege(n) te diest opde v(er)kensm(er)ct dat zij d(air)af selen/
innestaen en(de) voldoen tgheens dat de voirs(creven) v(rou)we vander/
rivie(re)n sculdich soude zij(n) van rechte te doene oft zij alnoch/
leven(de) wae(re) acht(er)volgen(de) de(n) vorweerde(n) d(air)af tussche(n) hen/
voirmaels geschiet Act(um) in pleno consilio dec(embris) vii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer