SAL7368, Act: R°171.1 (355 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°171.1  
Act
Date: 1475-01-17

Transcription

2019-05-23 by Mi-Je Van Gils
Want meester jan lobbe secretar(is) als man en(de) momboir jouffr(ouwe) dorotheen/
hertsals zijns wijfs hem voir gebrec van betalingen van xv crone(n) vand(en)/
lichte(n) gewichte erfliker rinte(n) [bebrieft met scepen(en) brieve(n) van loven(en)] op zeke(re) goede en(de) ond(er)pande jans wijlen/
loenijs en(de) he(re)n robbeerts zijns brued(er)s h(ier) na bescr(ev)en metter stat brieven/
gescr(ev)en aende(n) meye(r) va(n) hev(er)le oft sijne(n) stedehoud(er) te berthem hadde doen/
leve(re)n alle de selve goede en(de) onderpande ende dach van rechte op/
heden doen beteyken(en) den vors(creven) he(re)n robbeerde en(de) sijn wynne(n) oft ande(re)/
hande d(air) aen houden(de) oft zij tege(n) die leve(ri)nge yet allige(re)n woude(n)/
gelijc dat bijde(n) bode vand(er) stat te wete(n) janne vlas die de vors(creven) execucie/
heeft versocht gebleken heeft en(de) geclaird es Tot welken daighe de/
selve h(er) robbeert sijn wynne(n) oft ande(re) niet come(n) en zijn en(de) de/
vors(creven) meest(er) jan trecht heeft versocht soe hebben de scepen(en) van loven(en)/
ter maniss(en) smeyers gewijst voir een vo(n)nisse datmen den vorscr(even)/
meest(er) janne vand(en) vors(creven) goede(n) houde(n) soude inde macht van sijnd(er)/
leve(ri)ng(en) en(de) scepen(en) brieve(n) zoe v(er)re dat noch voir scepen(en) come(n) es/
cor(am) scabinis in sca(m)pno januar(ii) xvii/
Dit sijn de goede en(de) ond(er)pande/
Ierst een hof met huysen hoven bogarde(n) wynnen(de) lande(n) beemden/
eeusselen en(de) allen hue(re)n toebehorte(n) houden(de) tsame(n) tussce(n) xxv en(de) xxvi/
boend(er) luttel myn oft meer gelic de vors(creven) goede geleg(en) sijn inde/
p(ro)chie van berthe(m) inde waterstrate tussce(n) de selve strate ter eend(er)/
zijde(n) en(de) de goede jans vand(er) bruggen beckers ter ande(re) It(em) vii(½)/
boend(er) boschs oic luttel myn oft meer geleg(en) ald(air) neve(n) de v(er)name(n)/
strate gelijc jan wijlen van berthe(m) de vors(creven) goede ald(air) te houde(n)/
plach It(em) thien crone(n) in goude goet en(de) ginge erflik(er) rinte(n) te/
kersmisse vallen(de) al aen en(de) op een huys en(de) hof mette(n) toebehorte(n)/
met ii bloken lands en(de) twee bog(ar)den d(air) neve(n) en(de) met eene(n) wouwe(r)/
en(de) sijne(n) toebehoirte(n) willems wijlen van berthe(m) geleg(en) inde vors(creven)/
p(ro)chie van berthe(m) neve(n) de vors(creven) waterstrate en(de) neve(n) de strate/
strecken(de) van berthe(m) ter vue(re)n w(er)t comen(de) mette(n) eene(n) ynde bijde/
vroente van berthe(m) It(em) twee mudde(n) rox goet en(de) payabel mate(n)/
van loven(en) erfspachts jairlix s(int) andriesmisse apostels te betale(n) aen en(de)/
op de ii bloken lants vors(creven) des vors(creven) wille(m)s van berthe(m) geleg(en) neve(n)/
tvors(creven) hof
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer