SAL7368, Act: R°209.1-V°209.1 (448 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°209.1-V°209.1  
Act
Date: 1475-02-23

Transcription

2020-03-17 by Mi-Je Van Gils
Vanden gedinge dat geweest es voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loeven(e) tusschen ghijsbrechte vand(er) rijt aenlegge(r) in deen zijde/
en(de) janne pauwels geheete(n) h(er)mans woenen(de) te steynhockesele/
ter ande(re) aldair de vors(creven) ghijsbrecht opdede opd hoe dat de/
vors(creven) jan pauwels met seke(re)n sijne(n) medeborgen bekint hadde/
sculdich te sijne maghtelde(n) van laethem en(de) willem(me) lantshe(re)/
uut hue(re)n wettig(en) sone dien zij hadde van roelofve landshe(re)/
eene(n) guld(en) leeu der mu(n)ten ons gened(ichs) he(re)n ts(er)togen lijfpen(sien)/
tot hue(re)r beid(er) live en(de) tes lancsteleven(de) live van hen beide(n)/
vallen(de) jairlix den xvii dach van febr(uarii) zoe dat bleec/
bij seke(re)n scepen(en) brieve(n) van loven(e) vand(er) daet xiiii[c] lxvi/
febr(uarii) xvii die dair Welken brief de vors(creven) roelof landshe(re)/
als man en(de) mo(m)boir zijns wijfs vors(creven) en(de) uut crachte van/
zijne(n) heffen dat hij dair inne hadde behoude(n) [te(n) selve(n) recht] overgeg(even)/
hadde voir scepen(en) van loven(e) ap(ri)lis xxv a(nn)[o] lxxiiii meest(er)/
janne calaber tot behoif mathijs blicmans Welk mathijs/
dien voirt oic te(n) selve(n) rech voer scepen(en) van loven(e) over/
gaf a(nn)[o] lxxiiii octobr(is) xxx den vors(creven) ghijsbrechte om/
d(air) mede te v(er)volge(n) opde(n) vors(creven) janne pauwels en(de) sijn/
goide tvierdel der selver lijfpen(sien) en(de) xxxiiii st(uvers) van coste(n)/
d(air) op gedaen Seggen(de) de selve ghijsbrecht dat de vorscr(even)/
jan pauwels hem die sculdich wa(r)e opte legge(n) ende te/
betalen na inhoud zijnre brieve oft dair voe(r) in hachte(n)/
te blive(n) p(rese)nte(re)nde op dats behoifde sijn vors(creven) scult te v(er)ifice(re)n/
Op dwelc de vors(cerven) jan pauwels hem v(er)antweerd(ende) dede/
seggen genoech kinnen(de) dinhout vand(er) vors(creven) brieve mair/
p(rese)nteerde voir alle vo(n)niss(en) alsoe vele den vors(creven) ghijsbrechte/
te willen doen dat hem jairlix [d(air) voe(r)] volge(n) souden twee mudde(n)
//
corens die sijn sweg(er) hadde jairlix op seke(re) goede te meltbroec/
geleg(en) e(m)mers tot d(er)re tijt toe dat hij van sijne(n) vors(creven) eyssce/
en(de) gebreck soude sijn voldaen hoopen(de) dair mede te gestaen/
Es gewijst na aensprake en(de) v(er)antweerde(n) van beide(n) p(ar)tien/
bide(n) scepen(en) van loven(e) ter maniss(en) smeyers dat de vors(creven) jan/
pauwels gehouden sal sijn dinhoud vand(er) vors(creven) scepen(en)/
brieve te voldoene cor(am) scabinis in scampno febr(uarii) xxiii
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer