SAL7368, Act: R°276.1 (588 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°276.1  
Act
Date: 1475-04-11

Transcription

2019-01-30 by eugenia knops
Cond zij allen lieden dat eene scheydinge ende deylinge/
geschiet en(de) gemaect zijnde tusschen wille(m)me henr(icke)/
ende jouffr(ouwe) elsen van daelhem met eene(n) gelev(er)den mo(m)boer/
kinde(re)n willems wilen van daelhem die hij hadde van/
jouffr(ouwe) elsen pynnoc sijne(r) wive docht(er) amelr(ix) wijlen/
pynnoc yerst uute(n) broode der selver jouffr(ouw)[en] elsen de/
moeder behoerlijc gedaen en(de) hubrecht van daelhem brued(er)/
der voirs(creven) bruede(re)n ende suster onder zijn jae(re)n zijnde dien/
zij gelooft hebben tot des(er) te vervaen(e) met wille co(n)sente/
en(de) bijzijne d(er) voirs(creven) jouffr(ouwe) elsen de moeder hee(re)n jans/
uuter lyemi(n)gen ridders maech van des vaders zijden en(de)/
henr(ix) pynnoc brueders der voirs(creven) jouffr(ouwe) elsen der moeder/
ende oic jans ouderogghe borg(er)meesters Affirme(re)nde/
dat dese deylinghe is geschiet deughdelijc ten meesten/
vordeele der voirs(creven) kinde(re)n bruede(re)n en(de) suster vanden/
goeden chisen pachten ende rinten die hen gevallen/
ende gebleve(n) zijn nae en(de) vand(er) doot des voirs(creven) wilen/
willems huers vaders te deylen(e)
ContributorsMi-Je Van Gils , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Jos Jonckheer