SAL7368, Act: R°32.3-V°32.1 (54 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°32.3-V°32.1  
Act
Date: 1474-07-19

Transcription

2018-12-06 by Mi-Je Van Gils
It(em) henric vand(en) zijpe der stat bode van loven(en) heeft opde(n) dach va(n)/
heden in p(rese)ncien van scepen(en) van loven(en) h(ier) ond(er) genoemt gecleert/
bij sijnen eede dat de officier van p(er)wez hem tot behoif he(re)n vranx/
le mey religieux en(de) p(ro)cur(eur) tsgoidsh(uys) van vileer t(re)censier van emelimo(n)t/
acht(er)volgen(de) der stat v(er)suecbrieve van date des dijssendaichs xii julii
//
lestled(en) gelevert heeft de goede inden selve(n) v(er)suecbrieve geruert/
en(de) te sijnder p(rese)ncien beschiet hij dach reyne(re)n en(de) janne ruttart/
gebruede(re)n voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) oft zij hen oppone(re)n/
woude(n) op heden als ten daige inden selven brieve begrepen/
cor(am) roelants roelofs julii xix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-06 by Jos Jonckheer