SAL7368, Act: R°47.2-V°47.1 (82 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°47.2-V°47.1  
Act
Date: 1474-08-09

Transcription

2018-12-01 by Mi-Je Van Gils
Vander aenspraken die henric de hollande(re) briede(r) gedaen heeft tot/
goirde van papenvelt van dat de selve goird getrouwet heeft/
marien dochter gheerts moens ende dat de selve marie tande(re)n/
tiden metten selven gheerde hue(re)n vader eer zij gehuwelijct was/
gelooft heeft voir scepen(en) van libbeke wairscap den voirs(creven) henr(icke)/
van seke(re)n goede(n) onder b libbeke geleg(en) Bove(n) welke wairscap de/
vors(creven) henric bood te bewijsen dat hij de goede bevonde(n) hadde/
gelast met vier mudde(n) cor(ens) aen arnde de putte(re) en(de) met eene(n)/
p(er)tkue(re) aende(n) abt van sinte g(er)trud(en) hopen(de) oft hij dat gethoenen conde/
en(de) dat de voirs(creven) goir goird zijn wijf aenveert hadde en(de) met hue(re)r/
haven dat dair om de selve goird gehoude(n) sijn soude mits de(n) selve(n)
//
aenveerde(n) hem vand(en) voirs(creven) gebreken te cuelen en(de) genoech/
te doene Vanden welken de selve goirt hoopte de contrarie en(de) dat de/
voirs(creven) henric aen hem was verdoolt mits alrehanden reden(en) die hij/
alligeerde ende besundert sustineerde hij dat de voirs(creven) henric/
ne(m)mermeer thoene(n) en soude dat hij zijn wijf met e(n)nig(er) haven/
huer toebehoiren(de) hadde aenveert dair uut hij in e(n)nige(n) gelufte(n)/
bij hue(r) voer hue(re)n hijlic gedaen gehoude(n) soude wesen Wart/
gewijst bijde(n) he(re)n scepen(en) van loven(en) ter maniss(en) smeyers nae/
aensprake v(er)antweerd(en) en(de) thoenisse van beide(n) p(ar)tien dair inne/
de vors(creven) aenlegge(r) sijns v(er)meets vand(en) aenveerden(en) der haven/
niet en volqua(m) dat de selve henric aenlegge(r) opde(n) voirscr(even)/
goirde verdoolt wae(re) mair hadde hij der vors(creven) marien desselfs/
gorts wive aen te spreken dat hij dat doen mochte met rechte/
p(rese)ntib(us) roelof roelants roelofs vos heykens aug(usti) ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-06 by Jos Jonckheer