SAL7368, Act: R°50.2 (86 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°50.2  
Act
Date: 1474-08-19

Transcription

2018-12-14 by Mi-Je Van Gils
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cont en(de) te weten dat arnd vand(en) savelpoele/
heeft mechtich gemaict henriken sijnen sone te v(er)antweerde(n) te bescudde(n)/
te bedinghen te wynnen te verliesen alsulk(en) sake van gescillen alse hij/
uutstaen(de) heeft tegen everarts en(de) jans sijns brued(er)s kinde(re)n aengaen(de)/
seke(re)n geluften en(de) toeseggen(en) die sij meyne(n) dat de selve arnd hen/
soude hebben gedaen van seke(re)n goeden en(de) des dien aencleeft/
Et generalit(er) p(ro)mitt(ens) rat(um) aug(usti) xix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-06 by Jos Jonckheer