SAL7368, Akte: R°63.2 (119 van 732)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°63.2  
Act
Datum: 1474-09-15

Transcriptie

2018-12-22 door Mi-Je Van Gils
It(em) want jan de wynne gehete(n) coman als p(ro)cur(eur) jouffr(ouwe) g(er)trude(n)/
godhebsdeel beghijne int beghijnhof te mechelen die na den/
rechte der stad van loeven(en) come(n) en(de) geleit is tot alle(n) den/
goede(n) have en(de) erve jans wilen de wynne ende lijsbette(n) zijns wijfs/
soe wair die belegen zijn voir gebreck van eene(n) mudde corens/
lijftochs hem met v(er)suecbr(ieve) van des(er) stad gescreve(n) aen den/
meye(r) van arscot he(m) hadde doen leve(re)n alle de selve goede en(de)/
doen dachdoen de voirs(creven) lijsb(eth) en(de) hue(r) kijnde(re) jege(n) des sat(er)d(achs)/
xxvii in oechste lestleden aldair niema(n)t en qua(m) noch tot/
op den dach van hede(n) come(n) en is de(n) voirs(creven) p(ro)cur(eur) altijt (com)pa/
re(re)nde en(de) recht versueken(de) Soe wijsde(n) de he(re)n scepen(en) va(n)/
loeven(en) t(er) manissen smeyers yerst gevisiteert hebben(de) tresc(ri)pt/
vande(n) meye(r) voirs(creven) voir een vo(n)nisse datme(n) de(n) voirs(creven) p(ro)cur(eur)/
vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) sal inde macht vande(n) voirs(creven) beleyde/
soe v(er)re dat noch voir hen come(n) is cor(am) o(mn)ib(us) scab(inis) de(m)pto lye(ming)[en]/
sept(embris) xv
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2016-09-13 door Jos Jonckheer