SAL7368, Act: R°72.1 (143 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°72.1  
Act
Date: 1474-09-19

Transcription

2019-02-14 by Mi-Je Van Gils
It(em) quinten couckeroul in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint dat hij/
genomen heeft van joh(ann)ese de coste(re) van libbeke als p(ro)cur(eur) des/
goidshuys van ghempe de lande des selfs goidshuys hier nae/
bescrev(en) geleg(en) inde p(ro)chie van roux miroir en(de) van pietrebaix/
te weten inden yerste(n) onderhalf dach(mael) lants luttel myn oft meer/
geleg(en) boven pietrebaix neve(n) den wech gaende van roux tot/
haquida in deen zijde en(de) de goede gielijs vand(er) phalisen Item/
vierdalf dach(mael) lants dair bij geleg(en) tussce(n) de goede jonch(e)r lyebr(echts)/
van meldert in beide(n) zijde(n) It(em) een half boender en(de) een half dach(mael)/
lants geleg(en) tussce(n) de goede tshee(re)n van roux en(de) jonch(e)r lyebrechts/
van meldert voirg(enoemt) en(de) den goeden der kercken van sinte mertens/
van roux Item een half boend(er) lants geleg(en) tussce(n) de goede wout(er)s/
del fontayne en(de) peters van menuy It(em) een half boender lants/
geleg(en) aldair tussce(n) den goeden wout(er)s del fontayne vors(creven) ende/
lenarts hannarts It(em) drie dach(mael) lants geleg(en) bove(n) roux neven/
den wech van dongelbert in deen zijde lenarde hannarde in dande(re)/
en(de) den goeden peters van menuy inde derde It(em) een dach(mael) lants/
geleg(en) opte(n) wech van yncourt tusscen den goeden mathijs van roux/
en(de) den goede(n) der kercken van yncourt Te houden te hebben en(de)/
te wynne(n) vanden xxvii daige van julio die sijn sal anno xiiii[c]/
lxxvi naistcomen(de) eenen t(er)mijn van tweelf jae(re)n lanc v(er)volgen(de)/
elx jairs dae(re)nbinne(n) om en(de) voe(r) derthien halst(ere)n rogs goet/
en(de) payabel der mate(n) van loven(en) met wanne en(de) vloegelen wel/
bereyt sint andries misse apostels te betale(n) en(de) te loeven(en) inder/
herberge(n) des vors(creven) goidsh(uys) te leve(re)n alle jae(re) den vors(creven) t(er)mijn/
lang due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) es vorweerde dat de vors(creven) q(ui)nte(n)/
de vors(creven) lande sal houde(n) wynne(n) werve(n) en(de) meste(n) den vorscr(even)/
t(er)mijn lang due(re)nde wel en(de) loflic gelijc reengenote(n) bove(n) ende/
benede(n) Item sal de vors(creven) quinte(n) den chijs uute(n) vors(creven) goeden/
gaende jairlix betalen sonder afslach van des vors(creven) es alsoe/
in tijts dat den vors(creven) goidshuyse dair bij geen scade en gesciedde/
Ende dese vorweerd(en) cor(am) roelants vos septe(m)br(is) xix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-13 by Jos Jonckheer