SAL7368, Act: R°81.2-V°81.1 (162 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°81.2-V°81.1  
Act
Date: 1474-09-30

Transcription

2019-02-17 by Mi-Je Van Gils
It(em) desen lesten brief en(de) den lijftochtbrief van xx rinsche guld(en)/
tsjaers staen(de) ten live des vors(creven) amelrix die mits den testam(en)te/
der voirs(creven) vrouwen katheline(n) voir deen helicht gemaict es den/
voirs(creven) lodewijke pynnoc sijn leefdaige te heffen(e) soe v lange/
amelrijc zijn brued(er) leeft sullen bliven en(de) geleecht wordde(n)/
onder scepen(en) van loven(en) te dier meyni(n)gen soe wanneer de/
voirs(creven) lodewijc den voirs(creven) amelricke de voirs(creven) vier rinsche/
guld(en) wel verpant oft afgequijt heeft datmen dan den brief/
vand(en) bekinne en(de) vand(en) deyling(en) te nyeute doen sal ende den/
lijftochtbrief van xx r(insche) gul(den) sal te geliken rechte van dan/
voirtaen tussce(n) de vors(creven) gebrued(ere)n bliven liggen(de) Mair om/
voldaen te sijne vand(en) bewijsseniss(en) en(de) jairliker betalingen/
vand(en) pachte der voirs(creven) vier rinsche guld(en) en(de) niet meer sal/
hem de voirs(creven) amelric voir hem en(de) zijn nacomeling(en) altijt
//
moigen behulpen nae recht soe hem dat best sal moigen/
dienen oft sal de selve vier guld(en) ende de bewijssenisse/
van dien mede oic moigen verhalen en(de) verreycken aende/
thien rinsche gul(den) vand(en) voirs(creven) twintich rinsche guld(en)/
lijfpen(sien) Ende te dier meyni(n)gen heeft de vors(creven) lodewijc/
den voirs(creven) amelrike mechtich gemaict sonder eenich/
wederroepen in meliori for(ma) der selver x r(insche) gul(den) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-13 by Jos Jonckheer