SAL7368, Act: V°107.2 (212 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°107.2  
Act
Date: 1474-11-04

Transcription

2019-02-26 by Mi-Je Van Gils
It(em) t(er) ande(r) zijde(n) hebbe(n) gekint de vors(creven) gebrued(ere)n dat hen de/
vors(creven) gehuyssce(n) wettige rekeninge bewijs en(de) betalinge gedaen/
hebben van allen den bewinde regimente opheffen(e) uutg ontfange/
en(de) uutgeven(e) dat de selve gehuyssce(n) oft deen van hen gehadt/
en(de) gedaen moig(en) hebbe(n) in e(n)nig(er) manie(re)n tot des(er) daige toe/
van e(n)nig(en) goide(n) have oft erve sculden oft and(er)s gebleve(n) van/
en(de) nae der vors(creven) hue(re)r oud(er)s doot d(air) inne de selve gebrued(ere)n/
e(n)nichsins gericht mochte(n) sijn P(ro)mitt(entes) null(atenus) alloq(ui) s(ed) war(andizare)/
eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer