SAL7368, Akte: V°161.1 (321 van 732)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°161.1  
Act
Datum: 1475-01-02

Transcriptie

2019-01-31 door eugenia knops
It(em) joncker lyebrecht van meldert borg(er)meester van loeven(en) ter/
eender sijden ende laureys van wynghe ter ande(r) zijde(n) vande(n)/
gescille dat zij underlinge gehadt hebben ende dair af zij gedinge/
gevuert hebben voir scepen(en) van nethen(en) aengaen(de) twee mudde(n)/
corens die de vors(creven) jonch(e)r liebrecht eysscen(de) was op zeke(r) goede/
godfroits wijlen dorbaix ende vanden costen inden voirscr(even) prijse/
ende gedinge gesciet hebben hen deselve p(ar)tien gesubmitteert/
van dien in arnold(us) kyp gerard(us) van baerssele aen meest(er) ja(n)ne/
lobbe secretar(is) die hue(r) uutsprake d(aer) af doen selen binnen/
xiiii nacht(en) naistcomen(de) p(ro)mitt(ens) rat(um) cor(am) berge vos januar(ii)/
ii[a]
Nagekeken doorkristiaan magnus
ModeratorMi-Je Van Gils
Laatste update:: 2016-10-04 door Jos Jonckheer