SAL7368, Act: V°161.1 (327 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°161.1  
Act
Date: 1475-01-02

Transcription

2019-01-31 by eugenia knops
It(em) joncker lyebrecht van meldert borg(er)meester van loeven(en) ter/
eender sijden ende laureys van wynghe ter ande(r) zijde(n) vande(n)/
gescille dat zij underlinge gehadt hebben ende dair af zij gedinge/
gevuert hebben voir scepen(en) van nethen(en) aengaen(de) twee mudde(n)/
corens die de vors(creven) jonch(e)r liebrecht eysscen(de) was op zeke(r) goede/
godfroits wijlen dorbaix ende vanden costen inden voirscr(even) prijse/
ende gedinge gesciet hebben hen deselve p(ar)tien gesubmitteert/
van dien in arnold(us) kyp gerard(us) van baerssele aen meest(er) ja(n)ne/
lobbe secretar(is) die hue(r) uutsprake d(aer) af doen selen binnen/
xiiii nacht(en) naistcomen(de) p(ro)mitt(ens) rat(um) cor(am) berge vos januar(ii)/
ii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-10-04 by Jos Jonckheer